Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Resultados Académicos

Informe de Revisión do sistema pola Dirección

Curso 2015-2016

Taxas Académicas

Taxas Verificadas (ACSUG):

Curso Académico Indicadores ACSUG (%)
Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
2015-2016 99,00 100,00 - 91,67 6,38 100,00
2014-2015 98,33 100,00 98,33 91,11 0,00 98,72
2013-2014 93,67 99,77 93,89 - - 100,00

Resultados das enquisas de satisfacción:

Toda a información dispoñible na Área de Calidade da Uvigo.