Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Horarios

Curso académico 2020/2021


Aviso

Suspensión das clases ata o día 11 de febreiro, de conformidade coa Resolución Reitoral do día 27 de xaneiro 2021, que a partir desa data e ata o día 18 de febreiro, impartiranse virtualmente a través de Campus Remoto na aula C3 da facultade.

As clases presenciais iniciaranse o día 24 de setembro de 2020 e rematarán o día 31 de maio de 2021 e, a partir desa data, os alumnos adicaranse a preparar o Traballo de Fin de Mestrado.

No desenvolvemento da docencia, o Mestrado rexerase polo calendario académico da Universidade de Vigo para o curso 2020/2021.

Calendario académico da Universidade de Vigo


As clases presenciais terán lugar os xoves e venres, de 16:30 a 20:30 h. na Aula C3 da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo.


Programación docente 1º Periodo - Curso 2020/2021
Programación docente 2º Periodo - Curso 2020/2021