Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Normativa e formularios

Normativa


Normativa específica do título

29/03/2017 - Regulamento para realizar o Traballo de Fin de Mestrado

 


Normativa da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

05/10/2005 - Regulamento do Réxime Interno da Facultade
14/11/2013 - Normativa de titorías
03/03/2017 - Normativa de programas de intercambio no estranxeiro


Normativa da Universidade de Vigo

Normas xerais

15/06/2016 - Regulamento para realizar o Traballo de Fin de Mestrado
21/06/2017 - Normativa de permanencia na Universidade de Vigo
25/06/2008 - Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos

 

Formularios


  • Formulario de incidencias, reclamacións e suxestións
  • Formularios para o Traballo de Fin de Mestrado:
    • Anexo 1 - Modelo de solicitude de proposta de TFM
    • Anexo 2 - Modelo de solicitude de presentación pública e avaliación do TFM
    • Anexo 3 - Regras para a elaboración do TFM